Тояма – Санен Неофиникс прогноз на матч Япония. BJ-лига. 21.04.2019

Тояма

Санен Неофиникс

Япония. BJ-лига.

Точный прогноз на Тояма – Санен Неофиникс

Динамика коэффициентов на матч Тояма – Санен Неофиникс от букмекеров

Статистика по ТБ в матчах Тояма Тояма

18 (28%)
меньше
45 (72%)
больше
70
49 (77%)
меньше
14 (23%)
больше
90
63 (100%)
меньше
0 (0%)
больше
120
1 (20%)
меньше
4 (80%)
больше
70
4 (80%)
меньше
1 (20%)
больше
90
5 (100%)
меньше
0 (0%)
больше
120

Статистика по ТБ в матчах Санен Неофиникс Санен Неофиникс

26 (43%)
меньше
34 (57%)
больше
70
55 (91%)
меньше
5 (9%)
больше
90
60 (100%)
меньше
0 (0%)
больше
120
1 (20%)
меньше
4 (80%)
больше
70
4 (80%)
меньше
1 (20%)
больше
90
5 (100%)
меньше
0 (0%)
больше
120