Санен Неофиникс – Сига прогноз на матч Япония. BJ-лига. 17.11.2018

Санен Неофиникс

Сига

Япония. BJ-лига.

Точный прогноз на Санен Неофиникс – Сига

Динамика коэффициентов на матч Санен Неофиникс – Сига от букмекеров

Статистика по ТБ в матчах Санен Неофиникс Санен Неофиникс

8 (50%)
меньше
8 (50%)
больше
70
14 (87%)
меньше
2 (13%)
больше
90
16 (100%)
меньше
0 (0%)
больше
120
0 (0%)
меньше
5 (100%)
больше
70
4 (80%)
меньше
1 (20%)
больше
90
5 (100%)
меньше
0 (0%)
больше
120

Статистика по ТБ в матчах Сига Сига

8 (47%)
меньше
9 (53%)
больше
70
16 (94%)
меньше
1 (6%)
больше
90
17 (100%)
меньше
0 (0%)
больше
120
2 (40%)
меньше
3 (60%)
больше
70
4 (80%)
меньше
1 (20%)
больше
90
5 (100%)
меньше
0 (0%)
больше
120